HOTARAREA NR. 3/26-10-2020 A CONSILIULUI DIRECTOR AL UFCR

Consiliul Director al UFCR a luat act de candidaturile la functiile eligibile din cadrul organelor de conducere, executie si control, depuse in termenul stabilit, respectiv 25-10-2020, si in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si desfasurare al Conferintei Nationale Columbofile 2020, a adoptat urmatoarele hotarari:

  1. S-a stabilit ca toti candidatii sa fie exonerate de obligatia depunerii celor minim 10 (zece) adeziuni, care le permit acestora sa fie alesi de Conferinta Nationala Columbofila intr-una dintre functiile de conducere din cadrul UFCR (presedinte si membru al Consiliului Director),

Astfel un candidat trebuie sa indeplineasca cumulativ, doar celelalte conditii prevazute in Statutul UFCR:

  • sa fie cetatean roman cu domiciliul in Romania;
  • sa aiba o vechime neintrerupta, de cel putin 5 ani in activitatea columbofila;
  • sa nu fi primit sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani;
  • sa nu posede antecedente penale pentru infractiuni prevazute de art. 174-178, 180-184, 189, 192-194, 197-198, 201, 203, 208-209, 211, 215, 217-219, 238-239, 248, 254-255, 257, 267, 291, 295, 312, 328-329 din Codul Penal.

 

  1. S-a luat act de faptul ca dl. Mihai Turcanu a depus in termen cererea de candidatura la functia de Presedinte al UFCR, insotita de un numar de noua adeziuni la programul acestuia, semnate de reprezentantii asociatiilor columbofile, participante in Campionatul National Columbofila 2020,
  2. Avand in vedere, continutul punctului 1 din prezenta hotarare, s-a stabilit validarea candidaturii domnului Mihai Turcanu la functia de Presedinte al UFCR.
  3. Avand in vedere toate aspectele sus mentionate, CD stabileste validarea in integralitate a tuturor candidaturilor depuse pana in data de 25-10-2020.

 

 

                                    CONSILIULUI DIRECTOR AL UFCR