REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A UFCR 2020

CAPITOLUL I

 

 

  CONVOCAREA  CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE. DATA SI LOCATIA DESFASURARII SEDINTEI CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE. PUBLICITATEA  CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE.

 

ART.1     Consiliul Director al UFCR , intrunit in mod legal si statutar in baza atributiunilor conferite de prevederile art. 23, lit. E, coroborate cu prevederile art. 19, pct. 1-3 din Statutul UFCR, convoaca sedinta CONFERINTEI NATIONALA COLUMBOFILA A UFCR pentru data de 01-11-2020.

Sedinta se va desfasura in conformitate cu dispozitiile Regulamentului de Organizare si Desfasurare a Conferintei Nationale a UFCR, document si validat de catre Consiliul Director al UFCR ,postat pe siteul oficial al asociatiei in data de 23-10-2020.

Lucrarile Conferintei Nationale Columbofile se desfasoara in orasul Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae, nr. 67A, jud. Ilfov, la Sala de Conferinte a HOTELULUI TECADRA,in data de 01-11-2020, incepand cu ora 10.00.

 

ART.2  Data, ora convocarii, ordinea de zi ale CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE si locatia de desfasurare a acesteia au fost comunicate membrilor in termenul legal si statutar, in baza atributiunilor conferite de prevederile art. 23, lit. e, coroborate cu prevederile art. 19, pct. 1-3 din Statutul UFCR, prin afisare la sediul asociatiei, precum si pe siteul oficial al UFCR.

Toate aspectele sus mentionate au fost comunicate prin intermediul presei scrise, difuzata la nivel national.

 

ART.3  Responsabilitatea comunicarii datelor de desfasurare a prezentei sedinte a CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE a UFCR apartine doamnei Radu Petruta.

 

CAPITOLUL II

 

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI  CONFERINTEI NATIONALE

 

ART. 4

     

Ordinea de zi a sedintei a fost stabilita, in conformitate cu prevederile art. 19, pct. 3 din Statutul UFCR de catre membri Consiliului Director, ca fiind urmatoarea:

 

 1. Prezentarea Raportului Comisiei de validare a delegatilor desemnati, membri asociati in cadrul UFCR si al Comisiei de validare a candidaturilor inregistrate pentru functiile din cadrul organelor de conducere, executie si control ale UFCR.
 2. Alegerea componentei PREZIDIULUI CONFERINTEI NATIONALE A UFCR,
 1. Prezentarea raportului de activitate al UFCR, pentru perioada 01-01-2020- 01-11-2020,
 2. Prezentarea Raportului anual financiar al UFCR. Dezbateri asupra continutului acestui raport financiar.
 3. Prezentarea Raportului anual al Comisiei de Cenzori a UFCR . Dezbateri asupra continutului.
 4. Alegerea Presedintelui UFCR
 5. Alegerea  Consiliului Director al UFCR

 

Consiliul director este alcatuit din 15 membri, alesi prin vot secret pe baza candidaturilor depuse in scris, indeplinind urmatoarele atributiuni:

 

 1. Președinte
 2. Primvicepreședinte – Președinte al Comisiei Nationale de disciplina,
 3. Vicepreședinte – Președinte al Comisiei standard
 4. Vicepreședinte – Responsabil tehnic- Președinte al Comisiei tehnice columbofile,
 5. Vicepreședinte -Responsabil columbodroame – Președinte al Comisiei pentru columbodroame
 6. Vicepresedinte – Responsabil cu reprezentarea internationala

7.Vicepresedinte –  Presedinte al Consiliului presedintilor filialelor si responsabil administrativ,

 1. Membru- Responsabil cu promovarea columbofiliei și departamentul marketing
 2. Membru- Responsabil cu problemele sanitar veterinare si al Comisiei antidoping,

10.Membru- Responsabil cu organizarea Expoziției Naționale Columbofile,

 1. Membru- Responsabil cu Clubul Gold
 2. Membru- Responsabil financiar

13.Membru- Responsabil cu relationarea asociatiei cu filialele columbofile,

 1. Membru- Responsabil departamentul media si comunicare
 2. Secretar general

 

Cererile de depunere a candidaturilor vor fi transmise la sediul UFCR,  PANA LA DATA DE 25-10-2020, prin urmatoarele modalitati:

– postal sau printr-o societate prestatoare de servicii de curierat la sediul UFCR, situat in mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector 1,

– prin Fax – 021 3101375

– pe adresa de email- office@ufcr.ro.

 

 1. Alegerea Comisiei Tehnice Columbofile a UFCR

Comisia Tehnica Columbofila este alcatuita dintr-un numar de noua membri care exercita urmatoarele functii si atributiuni:

 • Presedinte
 • Secretar
 • Membri- sapte membri, dintre care doi membri alesi de Conferinta Nationala Columbofila si cinci desemnati de provinciile mentionate in Statut si validati de Conferinta Nationala Columbofila,

 

 1. Alegerea Comisiei Nationale de Disciplina a UFCR

 

Comisia Nationala de Disciplina a UFCR este alcatuita dintr-un numar de sapte membri:

Presedinte

Secretar

Membri- cinci persoane alese de Conferinta Nartionala Columbofila.

 

 1. Alegerea Comisiei de Cenzori a UFCR

 

Comisia de Cenzori a UFCR este alcatuita dintr-un numar de trei membri:

Presedinte

Membri- doua membri alesi de Conferinta Nationala a UFCR

 

 1. Validarea rezultatelor procedurii de alegeri la nivelul Consiliului Director Comisiei Tehnice Columbofile, Comisiei Nationale de Disciplina si Comisiei de Cenzori ale UFCR.

 

Mentionam ca ultimul organ de executie al federatiei, Corpul National de Arbitri este alcătuit dintr-un preşedinte, secretar si toti arbitrii naţionali si internaţionali care sunt membri  ai  FNCPR, fiind ales prin vot doar presedintele acestui corp, membru al Consiliului Director.

Candidatii pentru organele de conducere, executie si control ai UFCR, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie cetatean roman cu domiciliul in Romania;
 • sa aiba o vechime neintrerupta, de cel putin 5 ani in activitatea columbofila;
 • sa nu fi primit sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani;
 • sa nu posede antecedente penale pentru infractiuni prevazute de art. 174-178, 180-184, 189, 192-194, 197-198, 201, 203, 208-209, 211, 215, 217-219, 238-239, 248, 254-255, 257, 267, 291, 295, 312, 328-329 din Codul Penal.

Pentru fiecare functie este declarat ales cel care a obtinut majoritate simpla din voturile valabil exprimate. In cazul neobtinerii majoritatii simple la primul tur de scrutin, pentru primii doi candidati care au obtinut cel mai mare numar de voturi se va apela la al doilea tur de scrutin. In cel de-al doilea tur de scrutin este declarat ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate.

Pentru a fi ales în Consiliul Director al UFCR, un membru trebuie să prezinte un proiect de activitate pentru perioada mandatului și trebuie să aibă susținerea scrisă a zece filiale sau asociatii columbofile  pentru proiectul său. Responsabilul tehnic columbofil va prezenta proiectul de RNC, pentru următorii patru ani, alegerea acestuia confirmând și acceptarea proiectului său de RNC. Orice modificare a RNC în perioada mandatului președintelui CNC se poate face doar cu votul a 100% din delegații prezenți la Conferința Națională.

 

 Candidaţii pentru organele de conducere, execuţie si control ale Federaţiei Nationale a Crescătorilor de Porumbei din Romania vor transmite anexate cererii de depunere a candidaturii urmatoarele:

 

–    cazier judiciar,

–   adeziunea/imputernicire din care rezulta calitatea de membru UFCR si faptul ca fost mandatat sa participe,

–   copie CI/BI al candidatului,

– IN CAZUL CANDIDATILOR LA FUNCTIA DE PRESEDINTE SI LA CONSILIUL DIRECTOR , TREBUIE DEPUS ANEXAT CERERII DE CANDIDATURA, UN PROIECT (PROGRAM) PERSONAL IN CARE SUNT DEZVOLATE OBIECTIVELE ACESTUIA IN CAZUL OCUPARII FUNCTIEI ELIGIBILE PENTRU CARE CANDIDEAZA SI UN NUMAR DE MINIM ZECE SUSTINERI SCRISE DIN PARTEA ASOCIATIILOR COLUMBOFILE PARTICIPANTE IN CAMPIONATUL NATIONAL COLUMBOFIL 2020, CONFORM DISPOZITIILOR STATUTULUI UFCR

–    Avand in vedere dispozitiile Art. 25 (1) din Statutul Comisia tehnic -columbofila este alcatuita din presedinte, secretar, doi membri aleși de Conferința Națională și din cinci membri, câte unul din fiecare provincie, aleși de către delegații filialelor din provincia respectivă. IN CAZUL MEMBRILOR CTC, DESEMNATI DE PROVINCII, SE IMPUNE OBLIGATIA DEPUNERII LA SEDIUL UFCR A PROCESELOR VERBALE INCHEIATE LA NIVEL PROVINCIAL, DIN CARE REZULTA IDENTITATEA RESPONSABILULUI TEHNIC COLUMBOFIL DESEMNAT DE REPREZENTANTII ASOCIATIILOR COLUMBOFILE, MEMBRE ALE PROVINCIEI RESPECTIVE, SA FACA PARTE DIN CTC.

 

 1. Validarea rezultatelor procedurii de alegeri la nivelul Consiliului Director Comisiei National Sportive, Comisiei Nationale de Disciplina ale FCPR.

 

ART. 5   Comisiei de validare a delegatilor a fost aprobata de Consiliul Director in urmatoarea componenta:

 

 • PAUL RALUCA LUCIA
 • UNGUREANU EMIL IULIUS
 • RADU PETRUTA

 

ART. 6   Comisiei de validare a candidaturilor a fost aprobata de Consiliul Director in urmatoarea componenta:

 • PAUL RALUCA LUCIA
 • PRETORIAN COSMIN ADRIAN
 • SANDU CATALIN

ART. 7  Orice propunere pe care un membru afiliat ( asociatie) doreste sa o inscrie pe ordinea de zi a CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE va fi transmisa in scris pe adresa UFCR, respectiv mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector I, impreuna cu motivarea temeinica a acesteia din punct de vedere legal si statutar pana la data de 30-10-2020, pentru a fi anuntata in continutul ordinii de zi.

 

ART. 8  Propunerile de completare a ordinii de zi a sedintei CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE a UFCR inaintate in termenul legal sus mentionat de membri afiliati vor fi prezentate in cadrul sedintei si validate anterior dezbaterii de catre delegatii prezenti la sedinta.

 

CAPITOLUL III

 

        DELEGATII PREZENTI LA SEDINTA CONFERINTEI NATIONALE A FNCPR

 

ART. 9  Conferința națională columbofila, in baza art. 19, pct.1 sin Statutul UFCR este organul suprem da conducere al UNIUNII  FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA, fiind constituită din totalitatea membrilor de onoare, asociati si desemnati legal si statutar de filialele columbofile.

 

ART. 10  O persoana fizica poate participa la Conferinta Nationala Columbofila in cazul in care a dobandit calitatea de membru al UFCR, cu respectarea dispozitiilor art. 9 din Statutul UFCR. Asociatiile columbofile participante in Campionatul National Columbofil- Editia 2020 pot desemna membri din cadrul acestora sa participe la Conferinta Nationala Columbofilia a UFCR, in conditiile in care in cursul anului 2020 au indeplinit calitatea de membri activi al asociatiei care ii desemneaza sa participe la sedinta Conferintei Nationale Columbofile a UFCR si daca au dobandit legal calitatea de membri ai UFCR.

 

ART. 11  LISTA NOMINALA CU MEMBRI PARTICIPANTI LA CONFERINTA NATIONALA COLUMBOFILA A UFCR  VA FI AFISATA PE SITEUL OFICIAL AL UFCR  PANA LA DATA DE 28-10-2020, ora 21.00, ORICE OBIECTIUNE PUTAND FI TRANSMISA SI REZOLVATA IN TERMEN DE TREI ZILE DE LA DATA AFISARII PE ADRESA POSTALA SAU DE EMAIL ALE UFCR, URMAND A FI SOLUTIONATA DE COMISIA DE VALIDARE A DELEGATILOR DESEMNATI.

 

ART. 12  Consiliul Director stabileste ca identitatea delegatilor prezenti la sedinta Conferintei Nationale sa fie comunicata pana la data de 27-10-2020  prin introducerea in aplicatia electronica, postata pe portalul UFCR.

 

ART. 13  Delegatii desemnati in mod legal si statutar VOR PREZENTA IN MOD OBLIGATORIU la sedinta Conferintei Nationale Columbofile o adeziune-imputernicire tip al carei continut a fost aprobat de Consiliul Director al UFCR si postat pe siteul oficial al UFCR, pana la data de 23-10-2020 , prin care vor face dovada calitatii delegat la prezenta sedinta.

 

ART. 14  Un delegat prezent la sedinta Conferintei Nationale Columbofile are dreptul sa isi exercite propriul drept la vot, fiind permisa exercitarea prin mandat special (imputernicire semnata olograf de mandant in favoarea mandatarului sau, in care se precizeaza obiectul si intinderea mandatului) a votului in numele unui delegat desemnat la sedinta,avand in vedere necesitatea imperativa a respectarii intocmai a prevederilor Hotărârii de Guvern numărul 856 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020. Prezenta hotarare de Guvern va fi atasata la prezentul Regulament, pentru a pttea fi cunoscute, analizate si insusite intocmai dispozitiile acesteia de toti membri UFCR.

 

ART. 15  Fiecare delegat prezent la sedinta va avea asupra sa in mod obligatoriu un act de identitate ( CI, BI sau Pasaport), si imputernicirea, prevazuta la art. 13 din prezentul Regulament, avand in vedere conditia imperativa impusa de legislatia in vigoare de atestare a identitatii fiecarui delegat prezent prin anexarea unei copii a actului de identitate la procesul verbal incheiat in cadrul prezentei sedinte. Avand in vedere dispozitiile

 

ART. 16  Identificarea delegatilor si intocmirea listei de prezenta la sedinta Conferintei Nationale vor fi efectuate de  Comisia de validare a delegatilor,sub directa indrumare  Av.Paul Raluca Lucia, ale carei principale atributiuni sunt identificarea in mod legal a identitatii delegatilor prezenti si verificarea indeplinirii prevederilor art. 13 si 15 din prezentul Regulament.

               ACCESUL IN SALA DE SEDINTA SE VA EFECTUA, EXCLUSIV IN BAZA CARTII DE IDENTITATE (sau BI) SAU PASAPORTULUI.

 

 

ART. 17  Consiliul Director a stabilit in baza dispozitiilor statutare ca membri de onoare si maestri columbofili romani, care au primit respectiva titulatura din partea UFCR sau FNCPR sa fie invitati sa participe la sedinta Conferintei Nationale Columbofile.

 

CAPITOLUL IV

 

LUCRARILE SI PREZIDIUL CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE

 

ART. 18  Presedintele prezideaza lucrarile sedintei Conferintei  Nationale Columbofile. Lucrarile sedintei Conferintei Nationale Columbofile, referitoare la procedura alegerilor columbofile vor fi prezidate de un delegat desemnat prin vot de delegatii prezenti.

 

ART. 19  Prezidiul Conferintei Nationale Columbofile este format dintr-un numar de cinci persoane, componenta sa fiind validata de delegati in preambulul sedintei.

 

ART. 20  Presedintele are obligatia de a se asigura ca toate prevederile statutare si regulile de procedura sunt intocmai respectate.Presedintele deschide, conduce si inchide lucrarile Conferintei Nationale Columbofile. Presedintele, cu sprijinul unui membru al prezidiului intocmeste lista vorbitorilor inscrisi si acorda cuvantul in ordinea inscrierii pe lista.

 

ART. 21 Presedintele va asigura ordinea sedintei Conferintei Nationale.

In acest scop, presedintele poate adopta urmatoarele masuri impotriva participantilor care perturba buna desfasurare a lucrarilor

 • chemare la ordine,
 • avertisment,
 • excludere din sala.

 

ART. 22 In deschiderea lucrarilor sedintei Conferintei Nationale Columbofile, un reprezentant al Comisiei de Validare a delegatilor va comunica situatia prezentei delegatilor cu drept de vot.

 

CAPITOLUL  V

 

     PROCEDURI PREMERGATOARE

 

ART. 23  Inaintea inceperii lucrarilor Conferintei Nationale Columbofile, SE VERIFICA SI SE STABILESC urmatoarele

 

 1. EFECTUAREA PREZENTEI delegatilor prin verificarea imputernicirilor,  in forma scrisa ( sarcina Comisiei desemnata la art. 5 din Regulament),
 • COMPONENTA COMISIEI DE REDACTARE A CONTINUTULUI PROCESULUI VERBAL DE SEDINTA, desemnarea acesteia fiind facuta prin votul deschis al delegatilor participanti la sedinta,
 • Alegerea unui numar de sase SCRUTATORI suficient si adecvat pentru numararea voturilor si distribuirea buletinelor de vot in cadrul procesului de alegeri desfasurat in cadrul acestei sedinte,
 • COMPONENTA COMISIEI DE VALIDARE si NUMARARE A VOTURILOR , desemnarea membrilor acesteia se face prin votul deschis al delegatilor participanti la sedinta Conferintei Nationale Columbofile.

 

CAPITOLUL VI

 

VORBITORII

 

ART. 24  Dreptul de a lua cuvantul va fi acordat in ordinea inscrierii la cuvant. VORBITORII nu pot lua cuvantul inainte de a obtine permisiunea presedintelui de sedinta sau o alta persoana desemnata in conditiile prezentului Regulament.

 

ART. 25  UN VORBITOR nu poate interveni pentru a doua oara pe aceiasi tema inainte ca toti vorbitorii inscrisi la cuvant sa isi fi incheiat interventia.

 

ART. 26  Consiliul Director stabileste timpul limita pentru fiecare vorbitor ca fiind de trei minute.

 

CAPITOLUL VII

 

PROPUNERI

 

ART.27  Toate propunerilor venite din partea membrilor asociati  trebuie inaintate in scris catre UFCR pe adresa mentionata anterior sau pe adresa de email office@ufcr.ro pana la data de 30-10-2020. Propunerile care nu au relevanta si temeinicie cu subiectele dezbatute vor fi respinse.

 

ART. 28  Orice amendament trebuie elaborat in scris si inaintat presedintelui anterior inceperii dezbaterii asupra subiectului in cauza.

 

CAPITOLUL VIII

 

PROCESELE VERBALE

 

ART. 29  Dezbaterile Conferintei Nationale vor fi consemnate in scris, respectivul proces verbal fiind arhivat la sediul UFCR.

 

ART. 30  COMISIA DE REDACTARE A CONTINUTULUI PROCESULUI VERBAL DE SEDINTA, prevazuta la art. 23  din Regulament  va fi responsabila pentru intocmirea si elaborarea procesului verbal de sedinta si pentru anexarea la acesta a urmatoarelor inscrisuri:

 

 • copiile actelor de identitate ale membrilor prezenti,
 • lista de prezenta intocmita anterior inceperii lucrarilor sedintei Conferintei Nationale Columbofile,
 • originalele adeziunilor/imputernicirilor depuse de delegatii desemnati de asociatiile afiliate,
 • procesele verbale de sedinta, incheiate la nivelul provinciilor, din care rezulta identitatea responsabililor tehnici desemnati sa faca parte din Comisia Tehnic Sportiva,

 

ART. 31  Data desfasurarii sedintei, continutul procesului verbal incheiat si identitatea membrilor prezenti la sedinta vor atestate in conformitate cu dispozitiile art. 3 din Legea 51/1995, actualizata de catre  Avocat Paul Raluca Lucia.

 

ART. 32   Continutul Proceselor verbale mentionate la articolul anterior poate fi verificat de catre orice membru al unei asociatii afiliate prezent la sedinta Conferintei Nationale.

 

ART. 33  PROCESUL VERBAL DE SEDINTA VA FI COMUNICAT LA CERERE ORICAREI ASOCIATII AFILIATE IN TERMEN DE ZECE ZILE DE LA FORMULAREA UNEI SOLICITARI SCRISE IN ACEST SENS SI POATE FI ANALIZAT DE UN REPREZENTANT DESEMNAT OFICIAL DE O ASOCIATIE AFILIATA LA SEDIUL UFCR.

 

ART. 34  Membrii afiliati pot transmite secretarului UFCR obiectiuni la procesul verbal in termen de cincisprezece zile de la data comunicarii.Daca nu s-au formulat obiectiuni scrise la procesul verbal acesta se considera a fi adoptat urmand a se intreprinde demersuri catre instanta competente, respectiv Tribunalul Bucuresti IN VEDEREA INSCRIERII MODIFICARILOR ACTELOR CONSTITUTIVE ALE UFCR.

 

ART. 35  In situatia in care membri afiliati transmit obiectiuni, la urmatoarea sedinta a Conferintei Nationale va fi inscrisa in ordinea de zi discutarea si adoptarea continutului procesului verbal de sedinta de la Conferinta Nationala  precedenta.

 

ART. 36  PREZENTUL REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONFERINTEI NATIONALE A UFCR A INTRAT IN VIGOARE INCEPAND CU DATA ADOPTARII SALE,  URMAND A FI POSTAT PE SITEUL OFICIAL AL FNCPR PANA LA DATA DE 23-10-2020.

 

 

 

 

                                        CONSILIUL DIRECTOR AL UFCR