Hotarare din 17.10.2021

HOTARAREA NR. 3/17.10.2021
CONFERINTA NATIONALA COLUMBOFILA A A UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA (U.F.C.R.)

CONFERINTA NATIONALA COLUMBOFILA a UFCR, convocata legal, conform dispoz. art. 15 alin.1 si 2 si desfasurata conform. art. 19 alin.7 din Statutul UFCR, in baza atributiilor conferite de statut, a adoptat urmatoarea hotarare:
1. Modificarea componentei organelor de conducere si a comisiilor de control si de executie ale UFCR
CONSILIUL DIRECTR al UFCR este compus din :
1. Președinte de onoare- Bilan Florian( CNP 1531105296336)
2. Presedinte- Tunduc Marius Florin ( CNP 1761106050021)
3. Vicepresedinte – Președinte al Comisiei Nationale de disciplina- Sipoteanu Razvan ( CNP 1770526163222)
4. Vicepreședinte – Președinte al Comisiei standard-Pop Vasile Daniel ( CNP 1690323120740)
5. Vicepreședinte – Responsabil tehnic- Președinte al Comisiei Nationale Columbofile- Gatejescu Alexandru Florian ( CNP 1770403163254)
6. Vicepreședinte -Responsabil columbodroame – Președinte al Comisiei pentru columbodroame-Huzu Alexandru( CNP 1750601014306)
7. Vicepresedinte – Responsabil cu reprezentarea internationala Zamfir Sorin Ovidiu ( CNP1791010082420)
8. Vicepresedinte – Responsabil cu promovarea columbofiliei și departamentul marketing- Dragomir Viorel Marian( CNP 1750616090023)
9 . Vicepresedinte – Responsabil cu Clubul Gold- Marta Daniel ( CNP 1711120022801)
10. Membru- Responsabil cu organizarea Expoziției Naționale Columbofile- Festila Ioan( CNP 1720505274811)
11. Membru- Responsabil cu organizarea Galei Campionilor- Tanase Constantin( CNP 1640216354771)
12. Membru- Responsabil cu coordonarea evenimentelor provinciale (Expozitii si Banchete)- Dobre Cosmin( CNP 18006295591)
13. Membru- Responsabil cu Gala Nationalelor-Schipor Adrian Arcadie ( CNP 1761028333211).
COMSIA DE DISCIPLINA este compusa din :
1. Presedinte – Razvan Sipoteanu ( CNP 1770526163222)
2. Secretar- Pescaru Catalin ( CNP 1810910297250)
Membrii:
3. Grecu Marius Valentin ( CNP 1680211295881)
4. Burca Ioan ( CNP 1640902060769)
5. Draghici Daniel ( 1790901037828)
6. Sorescu Paul ( CNP 1680204104997)
7. Cernatoiu Remus Nicusor ( CNP 1770219280797)
COMISIA Nationala Columbofila este compusa din :
1.- Presedinte- Gatejescu Alexandru Florian ( CNP 1770403163254)
2. – Secretar- Rasca Radu Alexandru ( CNP 1790728336742)
– Membrii:
3. Milcu Ion ( CNP 1620528110640)
4. Ungureanu Iulus Emil ( CNP 1790719287735)
5. Pavel Ioan ( CNP 1830430271713)
6. Ungureanu Ion Sebastian (CNP 1721024291897)
7. Macovschi Mihail ( CNP 1530308080093)
8. Balan Madalin-Nicu (CNP 1821106105047)
9. Suseanu Petre Eduard ( CNP 1780514030017)
10. Carcu Mircea Stefan ( CNP 1831128060033)
11. Ciontu Florin Cristinel( CNP1940819161693)
COMISIA DE CENZORI este compusa din :
1. Presedinte – Sabau Doru Stefan( CNP 1820312054769)
2. Secretar- Pop Alin Daniel ( CNP 1810614245066)
3. Membru- Filip Vladi ( CNP 1611115335015)

2. Actualizarea statutului UFCR.
Se actualizeaza statutul la aceasta data conform Hotararii nr. 3/2021.

3. Presedintele UFCR-Bilan Florian, va semna statutul actualizat si prezenta hotarare. Se mandateaza av. Gatejescu Alexandru Florian, identificat cu CI seria DX nr. 472781, eliberat de SPCLEP Craiova, in data de 19.04.2021, CNP 1770403163254, sa reprezinte interesele UFCR in fata Judecatoriei Sector 1 Bucuresti, in scopul inregistrarii si validarii modificarilor statutului asociatiei, ca urmare a adoptarii hotararii de catre Conferinta Nationala Columbofila a UFCR , in sedinta desfasurata la data de 17.10.2021.

Prezenta hotarare este insotita de copia procesului -verbal de sedinta incheiat la 17.10.2021 si este semnata de catre Presedinte-Bilan Florian .

Presedinte,
Bilan Florian