COMUNICAT

CONVOCATORUL din 29.09.2021 a CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A UFCR 2021
ORDINEA DE ZI A SEDINTEI DESFASURATE IN DATA DE 17-10-2021

Presedintele UFCR, Florian Bilan, in mod legal si statutar in baza atributiunilor conferite de prevederile art. 19, pct. 1-3 din Statutul UFCR, convoaca sedinta CONFERINTEI NATIONALA COLUMBOFILA A U.F.C.R., pentru data de 17-10-2021, incepand cu ora 10.00.

Sedinta se va desfasura in conformitate cu dispozitiile Regulamentului de Organizare si Desfasurare a Conferintei Nationale a UFCR, document validat de catre Consiliul Director al UFCR si care este postat pe site-ul asociatiei. Fata de situatia pandemica provocata de virusul SARS-COV 2 si restrictiile legale care au facut ca adunarea convocata la 26.09.2021 sa nu se poata tine in format fizic, Conferinta din 17.10.2021 se va tine in format on-line, conform art. 19 alin.7 din Statut. Activitatea de transmitere a conferintei live se va face de o comisie tehnica aflata la sediul asociatiei, iar procesul de vot se va realiza prin platforma de vot electronica, creata cu 4 sectiuni ( intrebari) la care se vor conecta participantii la conferinta. Rezultatul votului se va centraliza de comisia de vot si se va publica pe site.

MENTIONAM FAPTUL CA IDENTITATEA DELEGATILOR CARE VOR FI PREZENTI LA LUCRARILE CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE VA FI INTRODUSA IN PROGRAMUL NATIONAL DE CLASAMENTE DIN CAMPIONATUL NATIONAL COLUMBOFIL – EDITIA 2021 (INTRODUCEREA SE VA FACE LA RUBRICA DELEGATI CONFERINTA NATIONALA A UFCR), PANA IN DATA DE 11-10-2021.
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 9, PCT.2 , COROBORAT CU DISPOZITIILE ART. 19, ALIN. 2 DIN STATUTUL UFCR, NUMARUL DELEGATILOR CARE VOR PARTICIPA SE DETERMINA PROPORTIONAL CU NUMARUL DE MEMBRI ACTIVI, PARTICIPANTI IN CAMPIONATUL NATIONAL COLUMBOFIL- EDITIA 2021.
(algoritmul determinarii numarului de delegati este urmatorul: 1-50 membri activi = 1 delegat; 76-100 membri activi = 2 delegaţi; 126-150 membri activi = 3 delegaţi, ș.a.m.d.).

Ordinea de zi a sedintei a fost stabilita, in conformitate cu prevederile art. 19, pct. 3 din Statutul UFCR de catre presedinte si membri Consiliului Director, ca fiind urmatoarea:

1. Prezentarea Raportului Comisiei de validare a delegatilor desemnati, membri asociati in cadrul UFCR si al Comisiei de validare a candidaturilor inregistrate pentru functiile din cadrul organelor de conducere, executie si control ale UFCR,
2. Validarea delegatilor participanti la Conferinta Nationala Columbofila,
3. Alegerea componentei PREZIDIULUI CONFERINTEI NATIONALE A UFCR,
4. Alocutiunile invitatilor si membrilor de onoare,
5. Alocutiunea presedintelui si prezentarea raportului de activitate al UFCR, pentru perioada 13.03.2021- 17.10.2021,
6. Prezentarea strategiei de marketing si promovare a columbofiliei, propusa pentru mandatul 2021-2025;
7. Prezentarea coordonatelor activitatii Comisiei veterinare si antidoping si proiectele propuse pentru mandatul 2021-2025;
8. Prezentarea regulilor de baza financiar contabile, aplicabile la nivelul activitatii UFCR si a filialelor columbofile judetene si modul de implementare a acestora;
9. Prezentarea proiectului activitatii cenzoriale, aplicata la nivelul filialelor columbofile si a UFCR,
10. Alegerea Consiliului Director al UFCR, in conformitate cu prevederile art. 20 din Statutul UFCR.

Consiliul director este alcatuit din treisprezece membri, alesi prin vot secret pe baza candidaturilor depuse in scris, indeplinind urmatoarele atributiuni:

1. Președinte de onoare
2. Presedinte
3. Vicepresedinte – Președinte al Comisiei Nationale de Disciplina,
4. Vicepreședinte – Președinte al Comisiei standard
5. Vicepreședinte – Responsabil tehnic- Președinte al Comisiei Nationale Columbofile,
6. Vicepreședinte – Responsabil columbodroame – Președinte al Comisiei pentru columbodroame,
7. Vicepresedinte – Responsabil cu reprezentarea internationala,
8. Vicepresedinte – Responsabil cu promovarea columbofiliei și departamentul marketing,
9 . Vicepresedinte – Responsabil cu Clubul Gold,
10. Membru- Responsabil cu organizarea Expoziției Naționale Columbofile,
11. Membru- Responsabil cu organizarea Galei Campionilor,
12. Membru- Responsabil cu coordonarea evenimentelor provinciale (Expozitii si Banchete),
13. Membru- Responsabil cu Gala Nationalelor.

Candidatii pentru organele de conducere, executie si control ai UFCR, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
– sa fie cetatean roman cu domiciliul in Romania;
– sa aiba o vechime neintrerupta, de cel putin 5 ani in activitatea columbofila;
– sa nu fi primit sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani;
– sa nu posede antecedente penale pentru infractiuni prevazute de art. 174-178, 180-184, 189, 192-194, 197-198, 201, 203, 208-209, 211, 215, 217-219, 238-239, 248, 254-255, 257, 267, 291, 295, 312, 328-329 din Codul Penal,
– sa fie desemnati ca delegati la Conferinta Nationala Columbofila.

Candidatii pentru functia de Presedinte al UFCR au obligatia sa prezinte o data cu cererea de candidatura, un proiect al programului care urmeaza a fi aplicat in mandatul respectiv, precum si componenta echipei de candidati, propusa pentru functiile din cadrul organelor de conducere, operative si de control.
Candidatii pentru functiile din componenta Consiliului Director vor depune un proiect al programului care urmeaza a fi aplicat in cazul alegerii in functia respectiva.
Cererile de depunere a candidaturilor pentru functia de Presedinte al UFCR, insotite de componenta echipei de candidati, propusa pentru functiile din cadrul organelor de conducere, de executie si de control, vor fi transmise la sediul UFCR, PANA LA DATA DE 11-10-2021, prin urmatoarele modalitati:
– postal sau printr-o societate prestatoare de servicii de curierat la sediul UFCR, situat in mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector 1,
– prin Fax – 021 3101375
– pe adresa de email- office@ufcr.ro

11. Alegerea Comisiei Nationale Columbofile a UFCR, in conformitate cu prevederile art. 25 din Statutul UFCR.
Comisia Nationala Columbofila este alcatuita dintr-un numar de unsprezece membri, care exercita urmatoarele functii si atributiuni:
– Presedinte;
– Secretar;
– Membri.

12. Alegerea Comisiei Nationale de Disciplina a UFCR, in conformitate cu prevederile art. 26 din Statutul UFCR.
Comisia Nationala de Disciplina a UFCR este alcatuita dintr-un numar de sapte membri:
– Presedinte;
– Secretar;
– Membri.

13. Alegerea Comisiei de Cenzori a UFCR, in conformitate cu prevederile art. 29 din Statutul UFCR.
Comisia de Cenzori a UFCR este alcatuita dintr-un numar de trei membri:
– Presedinte
– Membri.

14. Validarea rezultatelor procedurii de alegeri la nivelul Consiliului Director, Comisiei Nationale Columbofile, Comisiei Nationale de Disciplina si Comisiei de Cenzori ale UFCR.

15. Diverse.

Prezentul convocator este afisat pe site-ul asociatiei www.ufcr.ro conform art. 19 alin.3 din Statut.

Data 29.09.2021

FLORIAN BILAN- PRESEDINTE U.F.C.R