Va informam ca FNCPR este proprietara urmtoarelor Marci Inregistrate pe teritoriul Romaniei:

 

Federatia Nationala Columbofila - Fondat 1937

Expozitia Nationala Columbofila a Romaniei

Campionatul National Columbofil al Romaniei

FCI

• Crescatorul Anului

• Columbofilul Anului

• Porumbelul Anului

 

Va informam ca FNCPR interzice folosirea acestor marci pe teritoriul Romaniei tutror celor care nu au acceptul nostru in scris si ca va face demersurile legale pentru protectia marcilor proprii atunci cand va constata incalcari ale legii.

Conform Legii 84/1998
Art. 90
(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda savarsirea, fara drept, a urmatoarelor fapte:
a) contrafacerea unei marci;
b) punerea in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice ori similare;
c) punerea in circulatie a produselor care poarta indicatii geografice ce indica sau sugereaza ca produsul in cauza este originar dintr-o regiune geografica, alta decat locul adevarat de origine.
(2) Prin contrafacerea unei marci se intelege realizarea sau utilizara fara consimtamantul titularului de catre terti, in activitatea comerciala, a unui semn:
a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost inregistrata;
b) care, data fiind identitatea sau asemanarea cu o marca ori data fiind identitatea sau asemanarea produselor ori a serviciilor carora li se aplica semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost inregistrata, ar produce in perceptia publicului un risc de confuzie, incluzand si riscul de asociere a marcii cu semnul;
c) identic sau asemanator cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este inregistrata, cand aceasta a dobandit un renume in Romania si daca prin folosirea semnului fara motive intemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele marcii sau folosirea semnului ar cauza titularului marcii un prejudiciu.
(3) Prin punerea in circulatie se intelege oferirea produselor sau comercializarea ori detinerea lor in acest scop sau, dupa caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, precum si importul, exportul sau tranzitul produselor sub acest semn.
(4) Faptele prevazute la alin. (1) nu constituie infractiuni daca au fost savarsite inainte de data publicarii marcii.
(5) In cazul infractiunii prevazute la alin. (1) lit. a), impacarea inlatura raspunderea penala.

Art. 91
(1) Daca titularul dreptului de proprietate industriala asupra unei marci ori unei indicatii geografice sau orice alta persoana care exercita dreptul de proprietate industriala cu consimtamantul titularului face dovada credibila ca dreptul de proprietate industriala asupra marcii ori indicatiei geografice face obiectul unei actiuni ilicite, actuale sau iminente si ca aceasta actiune risca sa ii cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate sa ceara instantei judecatoresti luarea unor masuri provizorii.
(2) Instanta judecatoreasca poate sa dispuna in special:
a) interzicerea incalcarii sau incetarea ei provizorie;
b) luarea masurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. Sunt aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 280/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Dispozitiile procedurale aplicabile sunt cuprinse in dispozitiile Codului de procedura civila privitoare la masurile provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala.
(4) Masurile provizorii pot fi dispuse si impotriva unui intermediar ale carui servicii sunt utilizate de catre un tert pentru a incalca un drept protejat prin prezenta lege.

Art. 92
Pentru prejudicii cauzate prin savarsirea faptelor prevazute la art. 90, persoanele vinovate pot fi obligate la despagubiri, potrivit dreptului comun.

Federatia Nationala Columbofila - Fondat 1937:
     
Expozitia Nationala Columbofila a Romaniei:
Campionatul National Columbofil al Romaniei:
FCI: